Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

              Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας ώστε να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού    
              και την Οργανωσιακή Ανάπτυξη παρέχοντάς τους:
  •       Υπηρεσίες σε Θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  •       Ανασκοπήσεις Έλεγχοι Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  •       Υπηρεσίες Επιλογής Προσωπικού
  •       Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης/ Διαχείρισης Ταλέντων
  •       Εκπαίδευση Ανάπτυξη Προσωπικού
  •       Έρευνες Προσωπικού
  •       Καθοδήγηση Προσωπικού