Λογισμικά Χρηματοοικονομικού Τομέα

Συνεργαζόμαστε με την εταιρία EFFECT ως αντιπρόσωποι στην Κυπριακή αγορά.

Η EFFECT εξελίσσει και προσφέρει καινοτόμες λύσεις λογισμικού για το χρηματοοικονομικό τομέα. Τα προϊόντα της EFFECT παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και αυτοματοποίηση των διαδικασιών (STP) του τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ειδικότερα για Discretionary Portfolio Management, Investment Advice, Execution - Only και Customer Relationship Management.
Επί πλέον η EFFECT διαθέτει προϊόντα λογισμικού για διαχείριση εργασιών Θεματοφυλακής, για Margin Accounts καθώς και λογισμικό επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και καθημερινή EOD ενημέρωση συγκεκριμένων αγορών για αναλυτές αγορών.
Η EFFECT έχει μακρά παρουσία στην Κύπρο με πελατολόγιο που περιλαμβάνει Τραπεζικούς οργανισμούς όπως Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, Eurobank, Marfin Λαική, Τράπεζα Κύπρου, ΚΕΠΕΥ, ΕΔΑΚ και Ασφαλιστικές εταιρίες.
Βασικά Προϊόντα για την Κύπρο
  • EFFECT RELATIONSHIP MANAGERS & INVESTMENT ADVISORS:
            Το αποτελεσματικό εργαλείο για υποστήριξη αποφάσεων και επενδυτικών υπηρεσιών
            Το EFFECT RM προσφέρει λειτουργικότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και CRM ώστε οι Relationship
           Managers & Investment Advisors να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πελάτες - επενδυτές.
  • EFFECT WEALTH MANAGER:

            Οδηγεί τη ροή των εργασιών του Back Office

          Το EFFECT WM αυτοματοποιεί τη ροή των εργασιών του back office με Straight Through Processing

          επιτυγχάνοντας:
    • μείωση του κόστους λειτουγίας
    • ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών και του λειτουργικού κινδύνου
    • υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους πελάτες-επενδυτές