Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ

Exelsys HCM 
  
 
 
 
Πιστοποιημένο από τους Technology Evaluation Centers
  
   
Παρέχουμε συμβουλευτκές υπηρεσίες υλοποίησης σε πελάτες που ενδιαφέρονται να εισαγάγουν αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
 
Έχουμε οριστεί σαν Consulting Partners της Exelsys για την υλοποίηση του λογισμικόυ Exelsys HCM. 
 
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου Exelsys, βασίζεται στην τεχνολογία Cloud και αυτοματοποιεί τη διαχείριση των εργαζομένων, με δυνατότηα αυτό-εξυπηρέτησης, βοηθώντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση της επένδυσης του οργανισμού στο προσωπικό του.
 
Κύρια Οφέλη:
 •     Ενσωματώνει όλες τις λειτουργκές περιοχές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 •     Βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας
 •     Αυξάνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - Εργαζομένους, Διεύθυνση, Κυβερνητικά τμήματα κ.α.
 •     Βοηθά τη Διεύθυνση ΑΔ να βελτιώσει τις διεργασίες που την αφορούν
 •     Παρέχει πρόσβαση στους εργαζομένους στις πληροφορίες που τους αφορούν
 •     Αποτελεί ένα εξαιρετικό σύστημα υποστήριξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 •     Παρέχει αξιοπιστία και ασφάλεια σε ένα προηγμένο περιβάλλον  
 •     Περιέχει Business Analytics module
          
Λειτουργικές Περιοχές
 • Βάση Δεδομένων Στοιχείων Εργαζομένων
 • Στρατολόγηση & Επιλογή
 • Διαχείριση Δεξιοτήτων και Αξιολογήσεων
 • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εργαζομένων
 • Διαχείριση Απουσιών
 • Διαχείριση Σταδιοδρομίας & Οργανογράμματα
 • Διαχείριση Ωρών Εργασίας & Έργων
 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Εκδηλώσεων
 • Διαχείριση Σχέσεων με Εργαζομένους
 • Αυτό-εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Διευθυντών
 • Γραφικές Απεικονίσεις & Αναλυτική (Business Analytics)
Για περισσότερες πληροφορίες
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για διευθέτηση παρουσίασης στο δικό σας χώρο
 
Δείτε τα πιο κάτω:
 
Δείτε την πιο κάτω επίδειξη: