Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Αν είσαι νέα/ νέος 14+, εργαζόμενος η μη, ή αν διερευνάς νέες προοπτικές σταδιοδρομίας, τότε:
Η επαγγελματιή καθοδήγηση, ιδιαίτερα από πιο νεαρές ηλικίες, βασισμένη στην κατανόηση των προσωπικών σου χαρακτηριστικών και ταν δυνατοτήτων σου, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την προσωπική και επαγγελματική σου επιτυχία.
 
 
Χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία όπως:
  • Τεστ Προσωπικότητας
  • Τεστ Ικανοτήτων
  • Τεστ Ενδιαφέρόντων
  • Τεστ Προσωπικών Αξιών
 
Επιτυγχάνουμε να παρέχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω υποστηρικτικών μεθόδων, με σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.