ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Την ομάδα της Διάδρασις απαρτίζουν αφοσιωμένα στελέχη που συνδυάζουν την πιο πρόσφατη ακαδημαϊκή γνώση μαζί με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς της Διεύθυνσης ΑΔ/ Πληροφορικής/ Ποιότητας & Εκτέλεσης Έργων.

Η λέξη Διάδρασις παραπέμπει στην "αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου". Η αρχή της αλληλεπίδρασης και στενής συνεργασίας διαπνέει τις σχέσεις μας με τον Πελάτη. Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε συνεργαζόμαστε στενά με τους εκπροσώπους του Πελάτη, ώστε απο κοινού να αναπτύξουμε τις κατάλληλες λύσεις και παρεμβάσεις. Η προσπάθεια μας είναι πάντα να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες όμως στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε επιχείρησης. 

   

Είμαστε δεσμευμένοι στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, χωρίς συμβιβασμούς, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας. 
 
Μέσω
  • Σεβασμού στον Πελάτη
  • Ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς
  • Ευελιξίας