ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                                                                            Διεύθυνση:         Γ. Αναγνωστοπούλου 12Η
                                                                                                        2047 Στρόβολος
                                                                                                        Λευκωσία Κύπρος
 
                                                                            Τηλ.:                    +357 22 321863
                                                                            Φαξ:                     +357 22 321783
 
                                                                            Email:                info@diadrasis.com.cy